INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Naše bohaté zkušenosti s legislativou a procesem povolování staveb jsou zárukou, že průběh povolení stavby bude co možná nejrychlejší a bezproblémový. V průběhu zpracování projektové dokumentace zajistíme všechny potřebné souhlasy, vyjádření, závazná stanoviska a povolení potřebná k tomu, abyste mohli zahájit stavební práce. Tyto služby jsou standartní součástí námi zpracovávaných projektů. Výjimečně je pak provádíme i u projektů zpracovaných jinou kanceláří.

 

Velkou zkušenost máme i s VEŘEJNOPRÁVNÍMI SMLOUVAMI o povolení staveb, kterých jsme za dobu naší činnosti připravili již téměř dvě stovky. Tento způsob povolení stavby výrazným způsobem zkracuje dobu povolovacího procesu a šetří 50% nákladů za správní poplatek.

 

NAHORU

©JCPRO 2016  - Všechna práva vyhrazena

Design by Little Bunny Design