PROJEKTOVÁNÍ STAVEB

Projektovou dokumentaci stavby pro vás zpracujeme ve vámi požadovaném rozsahu, resp. v rozsahu, jaký bude nutný pro konkrétní způsob povolení stavby (územní souhlas, ohlášení, stavební povolení...). Obvykle začínáme studií a končíme projektovou dokumentací pro vydání stavebního povolení. Projektovou dokumentaci pro stavební povolení dopracováváme zejména u jednodušších staveb do takových podrobností, aby bylo možné stavbu realizovat kvalifikovanou osobou již podle této dokumentace, bez nutnosti zpracování dokumentace prováděcí. Je-li to však nutné nebo účelné, zpracujeme i projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Obsahové náležitosti námi zpracovaných dokumentací odpovídají požadavkům vyhl. 499/2006 Sb. Kromě dokumentací pro povolení a provedení staveb zpracováváme i pasporty staveb a dokumentace pro povolení odstranění staveb. U všech typů dokumentací zajistíme jejich projednání s příslušnými dotčenými orgány a vlastníky veřejné technické a dopravní infrastruktury a zajistíme všechna potřebná vyjádření, závazná stanoviska a další podklady nezbytné pro povolení stavby tak, abyste byli tohoto často zdlouhavého a náročného procesu ušetřeni.

NAHORU

©JCPRO 2016  - Všechna práva vyhrazena

Design by Little Bunny Design